50th Sunfish World Championship

Compare sailors: Hank Saurage  vs  Rod Favela Guzman

Year Class/Event Hank Saurage Rod Favela Guzman
1992Sunfish US Nationals at Midwinter Tampa (USA) 629
1992Open Sunfish Worlds 2938
2013Open Sunfish Worlds 917
2015Sunfish North American championshipRush Creek YC (USA) 712
4 0
New comparison