50th Sunfish World Championship

Compare sailors: Hank Saurage  vs  Nancy Heffernan-Haberland

Year Class/Event Hank Saurage Nancy Heffernan-Haberland
1989Open Sunfish Worlds 137
1991Sunfish US Nationals at Midwinter Satellite Beach (USA) 309
1991Open Sunfish Worlds 420
1992Open Sunfish Worlds 298
1994Sunfish North AmericansCharleston YC (USA) 98
1994Sunfish US Nationals at Midwinter Patrick air force base (USA) 415
1994Open Sunfish Worlds 629
1995Open Sunfish Worlds 1120
1996Sunfish US Nationals at Midwinter Sarasota Sailing Squadron (USA) 813
1997Sunfish North AmericansGulfport YC (USA) 52
1998Open Sunfish Worlds 732
2000Sunfish North AmericansFairhope YC (USA) 48
2002Sunfish US Nationals at Midwinter Davis Island YC (USA) 72
7 6
New comparison